Klient:

Polska firma produkcyjna

Rola & przejmowany obszar:

Kontroling biznesowy

uzupełnienie braków kadrowych w organizacji

 

Zakres & podejście:

  • przygotowywanie szczegółowych analiz dotyczących wydajności i efektywności procesów produkcyjnych, umożliwiających identyfikację obszarów wymagających optymalizacji
  • przeprowadzanie analiz kosztów związanych z siłą roboczą, w celu identyfikacji czynników wpływających na koszty produkcji i możliwości optymalizacji
  • monitorowanie odchyleń między rzeczywistymi kosztami a budżetem, umożliwiające identyfikację obszarów wymagających kontroli i podejmowanie działań naprawczych.
  • przeprowadzanie analiz wyników finansowych w kontekście ustalonego budżetu, umożliwiającego ocenę osiągnięcia założonych celów i KPIs
  • opracowanie sposobu prezentacji danych budżetowych dla zarządu i jednostek biznesowych

Efekty:

  • poprawa efektywności produkcji – zidentyfikowanie obszarów wymagających optymalizacji, co przyczyniło się do zwiększenia wydajności i redukcji kosztów
  • optymalizacja kosztów robocizny – identyfikacja czynników wpływających na koszty produkcji, co pozwoliło na podejmowanie skutecznych działań mających na celu optymalizację kosztów
  • skuteczne zarządzanie budżetem – dzięki analizom odchyleń budżetowych oraz porównaniu wyników z założonym budżetem możliwe stało się skutecznie monitorowanie finansów i podejmowanie odpowiednich działań korygujących
  • lepsza kontrola biznesowa – opracowanie efektywnego sposobu prezentacji danych budżetowych umożliwiło zarządowi i jednostkom biznesowym klarowne zrozumienie sytuacji finansowej i podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych