Klient:

Międzynarodowa firma produkcyjna

Rola & przejmowany obszar:

Kontroling finansowy

brak odpowiednich kompetencji wewnątrz organizacji

 

Zakres & podejście:

  • tworzenie i regularna aktualizacja raportów kosztowych, dostarczanie informacji niezbędnych dla biznesu i CFO
  • opracowywanie modelu budżetowego (prognozy przychodów i kosztów dla danego roku podatkowego)
  • skrupulatne raportowanie wyników finansowych klienta do centrali firmy
  • prezentacja danych finansowych dla kierownictwa
  • usprawnianie procesów związanych z raportowaniem finansowym

Efekty:

  • usprawnienie procesu raportowania kosztów – optymalizacja procesu przełożyła się na skrócenie czasu aktualizacji i poprawa czytelności raportów
  • stworzenie klarownych instrukcji dotyczących raportowania finansowego do centrali – opracowanie klarownych instrukcji ułatwiło i uporządkowało raportowanie wewnątrzkorporacyjne
  • opracowanie nowego modelu budżetowego – bardziej transparentny i zrozumiały dla organizacji model pozwolił na dokładniejsze prognozowanie przychodów i kosztów