Klient:

Organizacja pozarządowa  prowadząca działalność gospodarczą

Rola & przejmowany obszar:

Budżetowanie i raportowanie wyników

stworzenie procesów kontrolingowych od zera oraz ich realizacja na rzecz organizacji

 

Zakres & podejście:

 • stworzenie szczegółowego modelu budżetowego umożliwiającego precyzyjne planowanie finansowe organizacji
 • zapewnienie efektywnego przeprowadzania procesu budżetowania, uwzględniającego cele strategiczne organizacji, zebranie danych, uzupełnienie i finalizacja plików budżetowych
 • przygotowywanie comiesięcznego raportu z wynikami i analizą przepływów pieniężnych oraz porównania ich do budżetu
 • przeprowadzanie szczegółowej analizy odchyleń między rzeczywistymi wynikami a budżetem, w celu identyfikacji obszarów wymagających uwagi.
 • utrzymywanie bliskiej współpracy z biurem rachunkowym organizacji w celu zapewnienia jakości ewidencji księgowej, weryfikacji jej prawidłowości oraz wyjaśniania nietypowych transakcji

Efekty:

 • lepsze planowanie finansowe – stworzenie szczegółowego modelu budżetowego umożliwiło bardziej precyzyjne planowanie działań, zwiększając kontrolę nad finansami
 • efektywne budżetowanie – wdrożenie efektywnego procesu budżetowania umożliwiło skuteczną alokację zasobów i osiąganie strategicznych celów
 • monitorowanie wyników finansowych – regularne raportowanie wyników finansowych i analiza przepływów pieniężnych umożliwiły śledzenie postępów i podejmowanie informowanych decyzji
 • skuteczna identyfikacja odchyleń – precyzyjna analiza odchyleń między rzeczywistymi wynikami a budżetem umożliwiła identyfikację obszarów wymagających uwagi i podejmowanie odpowiednich działań korygujących
 • wzmocniona współpraca z biurem rachunkowym – bliska współpraca z biurem rachunkowym przyczyniła się do poprawy jakości ewidencji księgowej i weryfikacji jej poprawności, co wpłynęło na wiarygodność danych finansowych
 • doskonalenie zarządzania finansowego – wsparcie w zarządzaniu finansowym, zwłaszcza w zakresie zarządzania płynnością, przyczyniło się do skutecznego zarządzania zasobami finansowymi organizacji