Nasza propozycja

Controlling to system wspierający zarządzanie, w tym podejmowanie właściwych decyzji w ujęciu całościowym. To nie tylko analiza i prezentacja twardych danych, ale holistyczne spojrzenie na całą organizację.

Aby utrzymać efektywność w samym controllingu niezbędne jest wsparcie inteligentnych narzędzi. Nie muszą to być narzędzia trudno dostępne i wymagające kompleksowego wdrożenia. Sukces tkwi w ich niezwykłej prostocie, ale powinny być dostosowane do potrzeb danej firmy.

Idąc o krok dalej

Czego potrzebujesz aby osiągnąć sukces?

Kontrola to tylko jedna z wielu funkcji, w których controlling pełni kluczową rolę. Na równi z tą pierwszą, funkcją controllingu jest również planowanie, motywowanie, sterowanie i koordynacja.

Kompleksowość w wymienionych obszarach to klucz do osiągnięcia, i bardzo często przekroczenia, wyznaczonych celów biznesowych. W ujęciu krótkoterminowym to zwiększenie przychodów, ograniczenie kosztów i poprawa rentowności, a w długoterminowym zyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki pozyskanej unikatowej wiedzy oraz elastycznym podejściu do realizacji celów, dostosowywanych do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Co oferujemy?

BOGATE DOŚWIADCZENIE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW*

Zrealizowanych projektów

Zadowolonych klientów

Projektów w pipeline

Wypitych kubków kawy podczas trwania projektów (o zjedzonych ciastkach nie wspominając)

* dane zebrane na podstawie zrealizowanych projektów założycieli controllingNOW

Dzięki naszemu wsparciu otrzymujesz

Ekspertyzę finansową i biznesową

Nasz dedykowany kontroler jest starannie dopasowany do potrzeb i kultury organizacji, co tym samym wspiera ją zarówno wiedzą z zakresu finansów, jak i szerokim doświadczeniem biznesowym.

Oszczędność czasu

Informacja zarządcza i niezbędne analizy zawsze dostępne w uzgodnionych terminach. W przypadku nieobecności dedykowanego kontrolera (choroby, urlopy) zadania przekazywane są płynnie w ramach HUB’u kompetencyjnego.

Dostęp do rozwiązań IT

Dzięki naszym narzędziom do przetwarzania i raportowania, dane dostępne są w łatwy oraz przystępny sposób i mogą być wykorzystywane bez konieczności inwestowania przez klienta w systemy IT

Dobrej jakości, wartościowe dane

Nasze doświadczenie wielu lat w controllingu, w różnych branżach, w większych i mniejszych organizacjach umożliwia transformację danych finansowo – księgowych w wartościową informację zarządczą

Minimalizację kosztów

Nasi dedykowani kontrolerzy wspierają Twoją firmę według zdiagnozowanych i zdefiniowanych potrzeb, w uzgodnionym zakresie, w najbardziej efektywny z możliwych sposobów, bez konieczności zatrudniania osoby na pełen etat

Optymalizację procesów

Nasi dedykowani kontrolerzy mają doświadczenie nie tylko w analizie danych, ale także w optymalizacji procesów w różnych organizacjach – ich wiedza może umożliwić poprawę efektywności procesów w Twojej organizacji