Klient:

Polska firma deweloperska

Rola & przejmowany obszar:

Planowanie i prognozowanie

brak komórki kontrolingowej w organizacji

 

Zakres & podejście:

  • aktualizacja planu rocznego z uwzględnieniem zmieniających się warunków rynkowych i biznesowych, w celu zapewnienia wiarygodnych prognoz finansowych
  • przeprowadzenie szczegółowej analizy wyników finansowych w celu identyfikacji czynników wpływających na odchylenia między rzeczywistymi wynikami a prognozami, umożliwiającej poprawę jakości prognozowania.
  • przygotowanie modelu finansowego uwzględniającego scenariusze rozwoju i ekonomiczne aspekty strategicznego planu firmy deweloperskiej i analizy finansowej do wieloletniego planu strategicznego
  • ustalenie długoterminowych potrzeb firmy w zakresie finansowania zewnętrznego

Efekty:

  • strategiczne planowanie finansowe – przygotowanie modelu finansowego i analizy finansowej do wieloletniego planu strategicznego pozwoliło firmie deweloperskiej na lepsze zrozumienie swojej sytuacji finansowej, identyfikację kluczowych obszarów wzrostu oraz podejmowanie strategicznych działań w celu optymalnego sfinansowania działań
  • optymalne zarządzanie finansowe – ustalenie długoterminowych potrzeb finansowych pozwoliło firmie wystąpić do właściciela o dofinansowanie działalności
  • wiarygodne prognozowanie wyników – aktualizacja planu rocznego i analiza wyników finansowych przyczyniły się do poprawy dokładności i wiarygodności prognozowania wyników