W biznesie dane są kluczowe. To na ich podstawie podejmujemy decyzje, planujemy strategię i oceniamy wydajność. Jednak nie wszystkie dane są równe, i właśnie tutaj wchodzi kontroler finansowy. Jego rolą jest nie tylko gromadzenie danych księgowości, ale przede wszystkim przekształcanie ich w wartościową informację zarządczą. W tym artykule przyjrzymy się różnicy między danymi księgowości a informacją zarządczą kontrolera finansowego oraz dlaczego ta różnica ma znaczenie.

Dane Księgowości: Fundamenty Finansowe

Dane księgowości są podstawą rachunkowości każdej firmy. Obejmują one wszystkie transakcje finansowe, takie jak przychody, koszty, przychody i straty. Są one zbierane i skrupulatnie rejestrowane w księgach rachunkowych firmy zgodnie z zasadami rachunkowości. Dla większości firm te dane są wymagane przez prawo i są absolutnie niezbędne do rozliczeń podatkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Dane księgowe są konkretnymi, mierzalnymi faktami. Na przykład, informacja o kwocie 10 000 zł przychodów z tytułu sprzedaży w danym miesiącu to fakt księgowy. Podobnie, informacja o wydatkach na wynagrodzenia w wysokości 5 000 zł to inny fakt księgowy. Te dane są istotne i muszą być dokładne, ale same w sobie nie dostarczają zarządowi wszystkich informacji potrzebnych do podejmowania decyzji strategicznych.

Informacja Zarządcza: Wartość Dla Biznesu

To tutaj kontroler finansowy wchodzi do akcji. Jego rolą jest przekształcanie tych suchych danych księgowych w informacje, które pomogą zarządowi zrozumieć kondycję finansową firmy i podejmować trafne decyzje. Oto kilka kluczowych różnic:

  1. Analiza i Interpretacja: Kontroler finansowy analizuje dane księgowe, identyfikuje trendy i określa, co one oznaczają dla firmy. To nie tylko raportowanie faktów, ale także interpretacja tych faktów.
  2. Skoncentrowane na Celach: Informacje zarządcze kontrolera finansowego są dostosowywane do potrzeb zarządu. To znaczy, że kontroler dostarcza informacje, które są istotne dla zarządu w kontekście realizacji celów strategicznych.
  3. Prognozowanie i Planowanie: Kontroler finansowy pomaga w prognozowaniu przyszłych wyników i wspiera proces planowania. To nie tylko opis przeszłości, ale także próba wyprzedzenia przyszłych wyzwań.
  4. Działanie Doradcze: Kontroler finansowy pełni rolę doradcy. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu może doradzać zarządowi w kwestiach finansowych i podatkowych.

Podsumowanie

Dane księgowe to fundamenty finansowe każdej firmy, ale to informacja zarządcza dostarczana przez kontrolera finansowego nadaje tym danym wartość. Dzięki analizie, interpretacji, prognozowaniu i działaniu doradczemu, kontroler finansowy pomaga zarządowi lepiej zrozumieć finanse firmy i podejmować trafne decyzje. To właśnie różnica między suchymi faktami a wartościową informacją zarządczą.